Beschermd monument

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

ID
10210
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10210

Besluiten

Klinische en poliklinische instituten
definitieve beschermingsbesluiten: 29-02-2000  ID: 3545

Beschrijving

Het Klinisch en Poliklinisch Instituut is beschermd als monument.Waarden

Klinisch en poliklinische instituten zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het gebouwencomplex van de Klinische en Poliklinische Instituten van 1899-1900 kan als voorbeeld gelden van verfijnde eclectische architectuur met art-nouveau-inspiratie kenmerkend voor het architecturaal oeuvre van ingenieur-architect Louis Cloquet. De artistieke kwaliteiten van het gebouw worden voornamelijk bepaald door het kleurrijke en gevarieerde materiaalgebruik en de verfijnde detaillering en verzorgde ornamentiek zowel van het exterieur, van het interieur als van de omlopende afsluiting.
Door hun eigentijdse binneninrichting in zakelijke stijl met kleurrijke cementtegelvloeren, betegelde wanden en glastegelpartijen zijn de Laboratoria voor Histologie en Embryologie van Jean Norbert Cloquet uit 1930 kenmerkend voor het interbellum.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke "Instituten van de Bijloke" die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse universiteit. Ze vormen een gaaf bewaarde entiteit in eclectische stijl en getuigen van een omstreeks 1900 kenmerkende architectuur die zowel in materiaalkeuze als detaillering aanleunt bij de art nouveau. Zowel stilistisch als conceptueel is dit ensemble representatief voor het architecturaal oeuvre van ingenieur-architect Louis Cloquet, die als voornaamste vertegenwoordiger van de ingenieursneogotiek aanzien wordt. Zoals de overige universitaire instituten vormen zij een totaalconcept waarbij de door de functie bepaalde vormgeving, didactisch aangewende bouwvormen en de originaliteit, de rationaliteit en het synthetiserend gebruik van moderne materialen en historische bouwstijlen de hoofdelementen vormen.
Stedenbouwkundig heeft het complex een sterke beeldbepalende betekenis als westelijke afsluiting van het Bijloke-areaal, geaccentueerd door de omlopende kunstig uitgewerkte omheining en als hoofdelement ten opzichte van het kruispunt Godshuizenlaan/Groot-Brittanniënlaan/Martelaarslaan.

wetenschappelijke waarde

De Klinische en Poliklinische Instituten zijn als eerste modern wetenschappelijke universitaire instituten een mijlpaal in de geschiedenis van het medisch en klinisch onderwijs in Gent. Door het gebruik van vooruitstrevende bouwtechnieken en procédés en didactisch aangewende bouwvormen getuigen zij van de moderniteit en het technisch vernuft van ingenieur-architect Louis Cloquet.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Klinisch en Poliklinisch Instituut

Louis Pasteurlaan 1-2 (Gent)
De Klinische en Poliklinische Instituten vormen een belangrijk onderdeel van de wetenschappelijke "Instituten van de Bijloke" die ingenieur-architect Louis Cloquet in 1899-1900 realiseerde voor de Gentse universiteit.