Beschermd monument

Kasteeldomein Piers de Raveschoot: waterkasteel

Beschermd monument van 10-12-1973 tot heden
ID: 10211   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10211

Besluiten

Kasteel Piers de Raveschoot en omgevend park
definitieve beschermingsbesluiten: 10-12-1973  ID: 678

Beschrijving

Het 17de-eeuws kasteel van Kruishoutem, ook gekend als kasteel Piers de Raveschoot, is beschermd als monument.Waarden

Het kasteel Piers de Raveschoot is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architecturale waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

in casu esthetische waarde


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Piers de Raveschoot

Kasteelstraat 6, 6A, 6B, 8, 10 (Kruisem)
Het 17de-eeuwse waterkasteel met aanhorigheden in een uitgestrekt park van 13 hectare met vijvers is gelegen tussen de Kasteelstraat (ten westen), Colijnstraat (ten zuiden) en Moerasstraat (ten noordoosten) en wordt door een lindendreef verbonden met de ten zuidwesten ervan gelegen dorpskern. Een tweede populierendreef in het westen, tussen de Kasteelstraat en de Tjollevelddreef, werd aangelegd in 1821. Het kasteel wordt omgeven door landbouwgronden.