Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Cantecleir

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102140   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102140

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa gebouwd in opdracht van Libens naar een ontwerp van architect John Van Beurden uit 1909.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Cantecleir

Leo Vermandellei 11 (Antwerpen)
Villa gebouwd in opdracht van Libens naar een ontwerp van architect John Van Beurden uit 1909.