Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Ursmarus: orgel

Beschermd monument van 07-02-1980 tot heden

ID: 10215   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10215

Besluiten

Parochiekerk Sint-Ursmarus: orgel
definitieve beschermingsbesluiten: 07-02-1980  ID: 1362

Beschrijving

Het 18de-eeuwse orgel in de Sint-Ursmaruskerk is beschermd als monument.Waarden

Het orgel in de Sint-Ursmaruskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Parochiekerk Sint-Ursmarus

Nokeredorpstraat 13A (Kruisem)
De parochiekerk Sint-Ursmarus, teruggaand tot de 12de eeuw, fungeerde als begraafplaats voor de kasteelheren van Nokere. Het interieur van de kerk herbergt een uniek ensemble geschonken door de lokale kasteelheren. Het deels ommuurde en omhaagde voormalig kerkhof omgeeft de kerk.