Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Lillo-Fort

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102172   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102172

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De militaire oorsprong van Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog toen, in 1578-1580 onder meer de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek werden gebouwd in opdracht van Willem van Oranje.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Lillo-Fort

Lillo-fort zonder nummer (Antwerpen)
De militaire oorsprong van Lillo gaat terug tot de Tachtigjarige Oorlog toen, in 1578-1580 onder meer de tweelingforten Lillo en Liefkenshoek werden gebouwd in opdracht van Willem van Oranje.