Beschermd monument

Pastorie Sint-Denijsparochie

Beschermd monument van 29-06-1981 tot heden

ID
10218
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10218

Besluiten

Pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 29-06-1981  ID: 1638

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Denijsparochie is beschermd als monument. De omgeving van de pastorie is op hetzelfde moment beschermd als dorpsgezicht. De tuin van de pastorie is beschermd in 2010.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd:
Het pand wordt beschermd omwille van haar karakteristiek volume, gabariet en gevelconcept. Ook omwille van de architecturale waarde als karakteristieke 19de-eeuwse pastorie in landelijke stijl, met rotscementbezetting en deurwaaier in bloemenkorfmotief.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000645, Pastorie (monument) met omgeving (dorpsgezicht), advies KCML (1981).


Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Denijsparochie en zondagsschool

Lededorp 9, 9A (Kruisem)
De voormalige pastorie van Wannegem-Lede is ingeplant ten oosten van de kerk in de dorpskern en wordt omgeven door een deels ommuurde en omhaagde tuin met op de linker hoek een voormalig zondagsschooltje.