Pastorie Sint-Denijsparochie

Beschermd monument van 29-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Lededorp
Locatie Lededorp 9 (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/109.1
  • 4.01/45017/168.1
  • OO001796

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Denijsparochie en zondagsschool

Lededorp 9, 9A, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

De voormalige pastorie van Wannegem-Lede is ingeplant ten oosten van de kerk in de dorpskern en wordt omgeven door een deels ommuurde en omhaagde tuin met op de linker hoek een voormalig zondagsschooltje.

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Denijsparochie is beschermd als monument. De omgeving van de pastorie is op hetzelfde moment beschermd als dorpsgezicht. De tuin van de pastorie is beschermd in 2010.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en artistieke waarde van de pastorie als volgt werd gemotiveerd:
Het pand wordt beschermd omwille van haar karakteristiek volume, gabariet en gevelconcept. Ook omwille van de architecturale waarde als karakteristieke 19de-eeuwse pastorie in landelijke stijl, met rotscementbezetting en deurwaaier in bloemenkorfmotief.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000645, Pastorie (monument) met omgeving (dorpsgezicht), advies KCML (1981).

Waarden

De pastorie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.