Beschermd monument

Kasteel van Mariakerke met vijvers, walgrachten en tuinpaviljoen

Beschermd monument van 25-03-1996 tot heden
ID: 10219   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10219

Besluiten

Geografisch pakket Mariakerke
definitieve beschermingsbesluiten: 25-03-1996  ID: 3016

Beschrijving

Het kasteel van Mariakerke of kasteel Claeys-Bouüaert, gelegen langs de Kasteeldreef te Mariakerke, is beschermd als monument met inbegrip van de vijvers, walgrachten en het tuinpaviljoen. Het kasteel maakt deel uit van de als dorpsgezicht beschermde dorpskern van Mariakerke.Waarden

Het kasteel van Mariakerke of kasteel Claeys-Bouüaert met inbegrip van de vijvers, grachten en tuinpaviljoen is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische: als een waterkasteel opgetrokken in neo-Vlaamse-renaissancestijl door architect J. Schadde in 1892 in plaats van een ouder kasteel, met behoud van de rechthoekige omgrachting rondom het domein, met inbegrip van een deels bewaarde omwalde site en een fraai 18de-eeuws tuinpaviljoen in rococostijl.

historische waarde

waaronder de historische, in casu architectuurhistorische: als een waterkasteel opgetrokken in neo-Vlaamse-renaissancestijl door architect J. Schadde in 1892 in plaats van een ouder kasteel, met behoud van de rechthoekige omgrachting rondom het domein, met inbegrip van een deels bewaarde omwalde site en een fraai 18de-eeuws tuinpaviljoen in rococostijl.


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein van Mariakerke

Kasteeldreef 2, 4, 6 (Gent)
Het kasteeldomein van Mariakerke is een omwald boomrijk domein met waterkasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, ontworpen als een massief gebouw van bak- en hardsteen naar ontwerp van Joseph Schadde, gedateerd 1892 op een cartouche in de linker zijgevel.