Pastorie Sint-Amandusparochie met tuin

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 7 (Roosdaal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23097/108.1
  • 4.01/23097/122.1
  • OB001624

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Amandusparochie

Pastoriestraat 7, Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Neoclassicistisch gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, opgetrokken in baksteen geflankeerd door eenlaagse bijgebouwen, uit 1830 met bijhorende tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Amandusparochie te Borchtlombeek (Roosdaal) is, met inbegrip van de pastorietuin, beschermd als monument.

Waarden

Pastorie met inbegrip van de tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

eerste, pas in 1830 opgetrokken pastorie van Borchtlombeek opgevat als bakstenen, vijf traveeën breed, bakstenen dubbelhuis met twee bouwlagen en een mezzanino onder een schilddak met houten bakgoot, het geheel geflankeerd door eenlaagse bijgebouwen onder lessenaarsdak. De sobere neoclassicistische vormgeving vertaalt zich uitwendig in een strak-symmetrisch uitgewerkt, elementair rechthoekig volume opengewerkt met een dubbel register van hoge rechthoekige vensters met hardstenen dorpels en een centrale, eveneens rechthoekige inkomdeur met bovenlicht gevat in een vlakke hardstenen omlijsting. Eenzelfde soberheid karakteriseert het interieur met centrale dwarsgang met aansluitend een ingekaste wenteltrap, stucplafonds met eenvoudig lijstwerk en rosas, marmeren schouwen en paneeldeuren.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.