Hoeve 't Kleinhof

Beschermd monument van 03-07-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Leystraat
Locatie Leystraat 3 (Kruishoutem)
Alternatieve naam Hoeve 't Klein Goed

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/110.1
  • 4.01/45017/217.1
  • OO001819

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve 't Kleinhof

Leystraat 3, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Hoeve 't Kleinhof is een ten westen van de straat ingeplante hoeve in een zacht glooiend landschap bij de Plankbeek. De oorspronkelijke hoeve met losstaande bestanddelen was in het bezit van de familie de Ghellinck en werd omgevormd tot een semi-gesloten complex met gewitte gebouwen op gepikte plint en pannen zadeldaken, op vierkante plattegrond.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De boerenwoning van de 18de-eeuwse hoeve ’t Kleinhof of 't Klein Goed te Wannegem-Lede is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van hoeve ‘t Kleinhof als volgt werd gemotiveerd:
“als laat 18de-eeuwse plattelandswoning met muurschilderingen uit het midden van de 19de eeuw en laat 18de-eeuwse kapconstructie.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000649, Leysstraat 240: hoeve ’t Klein Goed (monument) met schuur, stallingen, wagenhuis, duiventoren, bakhuisje en omgeving (dorpsgezicht), advies KCML (1981).

Waarden

Hoeve ’t Klein Goed is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.