Kasteeldomein van Nokere: neerhof

Beschermd monument van 09-02-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruisem
Deelgemeente Nokere
Straat Kasteeldreef
Locatie Kasteeldreef 10, Kasteeldreef 12 (Kruisem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/121.1
  • 4.01/45017/207.1
  • OO002642

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Neerhof van het kasteel van Nokere

Kasteeldreef 10-12, Kruisem (Oost-Vlaanderen)

Gerenoveerde hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd erf met ijzeren toegangshek aan gewitte pijlers met bolbekroning.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het neerhof met aanhorigheden en erf te Nokere, is beschermd als monument.

Waarden

Het neerhof met aanhorigheden en erf is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang van de site van de dorpskom van Nokere wordt als volgt gemotiveerd: binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de Middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

historische waarde

Het neerhof, is een mooi voorbeeld van het type Vlaamse hoeve met losstaande bestanddelen met gewitte gebouwen en zichtbare, minstens 18de-eeuwse kern. De blauw-gele kleuren van het houtwerk verwijzen naar de eigendomskleuren van de kasteelbewoners.

sociaal-culturele waarde

Het neerhof, gelegen in de kasteeldreef, maakt integraal deel uit van de kasteelsite.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.