Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dorpskern Mariakerke

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 19-12-2014 tot heden

ID: 10225   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10225

Besluiten

Dorpskern Mariakerke
wijzigingsbesluiten: 19-12-2014  ID: 5654

Beschrijving

De dorpskern van Mariakerke, bestaande uit de als monument beschermde kerk, de beschermde pastorie, het beschermde kerkhof en galerij, de dorpswoningen, de voormalige dorpsschool en het kostershuis en het domein van het beschermde kasteel Claeys-Bouüaert met dreven en hun omgeving, werd beschermd als monument bij ministerieel besluit van 25 maart 1996. Deze bescherming werd gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 december 2014. In dit wijzigingsbesluit werd het beschermingstype omgezet van monument naar dorpsgezicht.Waarden

De kerk, de pastorie, het kerkhof, de dorpswoningen, de voormalige dorpsschool en het kostershuis en het domein van kasteel Claeys-Bouüaert met dreven en hun omgeving zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : AIs landelijke dorpskern, gegroeid rond de in de 12de eeuw opgerichte, doch thans voornamelijk gotische en neogotische parochiekerk, met het in 1873 aangelegde kerkhof met galerij, die vanaf zijn ontstaan tot op heden een belangrijke voor bisschoppen en religieuzen bestemde begraafplaats vormt, met in de onmiddellijke omgeving de pastorie (1782 en 1853), de dorpsherberg en voormalige hoeve, de vroegere zondagsschool en kostershuis en het domein van het kasteel van Mariakerke of zogenaamd Kasteel Claeys-Bouüaert, via een lindendreef verbonden met het kerkplein.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dorpskern Mariakerke

Alphonse Claeys-Bouüaertlaan, Alphonse Claeys-Boúúaertdreef, Beukendreef, Elfnovemberstraat, Kasteeldreef, Mariakerkeplein, Petrus Meirestraat, Zandloperstraat, Zuidbroek (Gent)
De landelijke dorpskern van Mariakerke ontstond rond de in de 12de eeuw opgerichte parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte, die zich op de hoogste plaats van het dorp bevindt.


Is de omvattende bescherming van

Dreef met lijnaanplantingen van geschoren taxussen Campo Santo

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)
Met een in kruisvorm aangelegde padenstructuur is de begraafplaats van Campo Santo in vieren gedeeld. De paden worden er begeleid met geschoren taxussen. De geschoren vormen zijn ongeveer 350 cm hoog en hebben een diameter van 2 meter.


Drie welkomstbomen bij Kasteeldomein Claeys-Bouüaert

Alphonse Claeys-Boúúaertdreef zonder nummer, Kasteeldreef zonder nummer (Gent)
Op het einde van de kasteeldreef, juist voor het toegangshekken tot het Kasteeldomein van Mariakerke, staan enkele welkomstlindes. Er resteren nog drie van de vier exemplaren.


Gemeenteschool

Mariakerkeplein 4 (Gent)
Voormalige gemeenteschool, gelegen vlak naast de kerk en tegenover de ingang ervan. Thans bakstenen gebouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1877-86. Aangebouwd woonhuis voor de koster van drie traveeën en twee bouwlagen.


Kasteeldomein van Mariakerke

Kasteeldreef 2-6 (Gent)
Het kasteeldomein van Mariakerke is een omwald boomrijk domein met waterkasteel in neo-Vlaamserenaissance-stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, ontworpen als een massief gebouw van bak- en hardsteen naar ontwerp van Joseph Schadde, gedateerd 1892 op een cartouche in de linker zijgevel.


Kasteeldreef met vier opgaande lindenrijen Kasteeldomein Claeys-Bouüaert

Alphonse Claeys-Boúúaertdreef zonder nummer (Gent)
Een monumentale dubbele dreef bestaande uit vier bomenrijen van opgaande lindes vormt de toegang tot het Kasteeldomein van Mariakerke en verbindt de dorpskom met het kasteelpark. Het is een oude dreef die reeds voorkomt op een kaart van Benthuys van 1729. De bomenrijen zijn vermoedelijk reeds verschillende keren zijn herplant.


Kerkhof en neogotische kerkhofgalerij

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)
Kerkhof met neogotische galerij, gerealiseerd vanaf 1873. De ommuring met galerij werd voltooid in 1876 en uitgevoerd door bouwmeester L. Gildemyn volgens ontwerp van architect Baron Jean de Bethune. De overdekte gaanderij bestaat uit twee haaks staande vleugels onder zadeldak met schaliën bedekt.


Opgaande beuk in kasteeldomein Claes-Bouüaert

Mariakerke (Gent)
In het Kasteeldomein van Mariakerke staat een enorme beeldbepalende opgaande beuk met een stamomtrek van meer dan 4 meter.


Opgaande eik in kasteeldomein Claes-Bouüaert

Mariakerke (Gent)
Twee oude bomen flankeren het tuinpaviljoen achteraan het kasteelpark. Aan de westzijde een laag vertakte tamme kastanje met een stamomtrek van meer dan 5 meter en aan de oostzijde een opgaande zomereik met een stamomtrek van meer dan 360 cm.


Opgaande eik in kasteeldomein Claes-Bouüaert

Mariakerke (Gent)
In het Kasteeldomein van Mariakerke staat een enorme beeldbepalende opgaande zomereik met een zware stamomtrek.


Opgaande tamme kastanje in kasteeldomein Claeys-Bouüaert

Mariakerke (Gent)
Twee oude bomen flankeren het tuinpaviljoen achteraan het kasteelpark. Aan de westzijde een laag vertakte tamme kastanje met een stamomtrek van meer dan 5 meter en aan de oostzijde een opgaande zomereik met een stamomtrek van meer dan 360 cm.


Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Geboorte

Mariakerkeplein zonder nummer (Gent)
Constructie van Doornikse steen ingeplant op de hoogste plaats van Mariakerke, waarschijnlijk in oorsprong een driebeukige transeptloze romaanse kerk. Ten zuiden, kerkhof met rechtlijnige paden, in 1873 ontworpen. De basilicale kerk vertoont een plattegrond met een driebeukig schip van vijf traveeën.


Pastorie Onze-Lieve-Vrouw Geboorteparochie

Mariakerkeplein 1 (Gent)
Bakstenen dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (pannen) met dakruitertje, in 1973 ontpleisterd. In 1859 omsloten door witgekalkte muur met ijzeren hek tussen vierkante bakstenen pijlers met siervaasbekroning.


Twee boerenarbeiderswoningen

Mariakerkeplein 8-9 (Gent)
Twee aaneensluitende boerenarbeidershuisjes van één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen), vermoedelijk uit eind 18de of begin 19de eeuw.