Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Standbeeld voor Georges Eekhoud

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102258   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102258

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Standbeeld voor Georges Eekhoud uit 1953, gesigneerd Henry van de Velde.



Waarden

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Standbeeld voor Georges Eekhoud

Mac Leodplein zonder nummer (Antwerpen)
Standbeeld voor Georges Eekhoud uit 1953, gesigneerd Henry van de Velde.