Beschermd monument

Hoeve met erf, dorpswoning en maalderij

Beschermd monument van 09-02-2002 tot heden
ID: 10226   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10226

Besluiten

Dorpskom van Nokere
definitieve beschermingsbesluiten: 09-02-2002  ID: 3806

Beschrijving

De voormalige hoeve met erf, dorpswoning en maalderij te Nokere zijn beschermd als monument.


Waarden

Het algemeen belang van de site van de dorpskom van Nokere wordt als volgt gemotiveerd: binnen Kruishoutem is de dorpskom van Nokere één van de vier haast intact behouden voorbeelden van kasteeldorpen met tot de Middeleeuwen teruggaande historische band tussen de kerk met kerkhof, de pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en het dorpspleintje met een aantal representatieve gebouwen die een onlosmakelijke band hebben met de parochiale en lokale geschiedenis van het dorp.

De voormalige hoeve met erf, dorpshuis en maalderij zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De woning en voormalige maalderij zijn een representatief voorbeeld van een kleinschalige agrarische nijverheid in de dorpskern.

industrieel-archeologische waarde

Het maalderijgebouw met bewaarde schoorsteen en infrastructuur met twee maalstoelen en elektrische aandrijving via horizontale riemen op een verticale as is een zeldzaam voorbeeld van lokale industriële bedrijvigheid op het platteland.

sociaal-culturele waarde

De voormalige hoeve met maalderij, ingeplant aan het dorpspleintje op de hoek van de Kasteeldreef, werd opgericht door de kasteelheren en vormt een essentieel component in de sociaal-maatschappelijke context van het dorp van Nokere.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met maalderij

Kasteeldreef 5, 7, Nokeredorpstraat 28, 28A, 30 (Kruisem)
Oorspronkelijk achterin gelegen hoeve vermoedelijk begin 19de eeuw voorzien van nieuw woonhuis aan de straat, uitgebreid met een maalderij, opgericht als korenstoommolen in 1893, in bezit van de kasteelheren. Laatst gekend als maalderij De Baere.