Beschermd monument

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden
ID: 10227   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10227

Besluiten

Dorpskom van Huise-Lozer
definitieve beschermingsbesluiten: 19-03-2002  ID: 3818

Beschrijving

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand te Kruishoutem is beschermd als monument.


Waarden

Binnen Kruishoutem is de dorpskom van Lozer één van de vier haast intact behouden dorpskernen met een historische band tussen de kerk met kerkhof en pastorie en het kasteel met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit, visueel met elkaar verbonden door de kasteeldreef en de gekasseide Lozerstraat.

De parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De kerk werd gebouwd in opdracht en op gronden van de op het kasteel residerende adellijke familie della Paille d'Huysse als privékerk in de as van de bestaande kasteeldreef.
De glasramen werden geschonken door de familie della Paille d'Huysse.
Voor de bouw van de kerk werd de gerenommeerde Gentse architect Louis Minard aangetrokken.
De glasramen werden geproduceerd door het Brugse huis Peene-De Lodder.
De familie della Paille d'Huysse schonk de gronden ter vergroting van het kerkhof.
Het grote kruis op het kerkhof dateert van 1866 en werd geplaatst door pastoor De Smet.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: Het kerkgebouw werd ontworpen door architect Louis Minard in een neoclassicistische vormgeving.
De glasramen in de kerk zijn van het huis Peene-De Lodder en zijn een fraai voorbeeld van eclectische glazenierskunst tijdens het interbellum.
Het interieur, de altaren, de preekstoel en de koorbanken weiden allen uitgevoerd in eclectische stijl.

volkskundige waarde

Het gebruik van altijd groene Buxus sempervirens en Ilex aquifolia op het kerkhof als symbool van dood en leven.

sociaal-culturele waarde

De kerk met kerkhof, de pastorie met pastorietuin, het kasteeldomein met neerhof en de gekasseide dorpsstraten vormen een essentieel onderdeel van de Lozerse dorpskern.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand

Lozerstraat 16A (Kruisem)
Niet georiënteerd landelijk kerkje met voortuin afgesloten door lage muur en ijzeren hekken tussen rondgemetste pijlers met siervaasbekroning; achterliggend omhaagd kerkhof.