Beschermd monument

Margapaviljoen: ingangskasteeltje

Beschermd monument van 20-02-1939 tot heden
ID: 1023   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1023

Besluiten

Pastorie, kerk, abdij van Vlierbeek, middeleeuws ingangskasteeltje en begijnhof
definitieve beschermingsbesluiten: 20-02-1939  ID: 33

Beschrijving

Deze bescherming betreft het poortgebouw van de vijftiende-eeuwse burcht van de opeenvolgende heren van Diegem aan het Margapaviljoen.


Waarden

Het middeleeuws ingangskasteeltje van het slot Marga is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Margapaviljoen

Kerktorenstraat 31 (Machelen)
Omwaterd complex met deels omringend park, bestaande uit een 15de-eeuws poortgebouw en een rechthoekig paviljoen, opgericht als cultureel centrum in het derde kwart van de twintigste eeuw, ter vervanging van het oudere kasteel met traditionele kern.