Herenhuis

Beschermd monument van 19-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 4 (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/126.1
  • OO002599

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Herenhuis

Kasteelstraat 4, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Dit herenhuis bij het begin van de Kasteelstraat werd gebouwd in het tweede kwart van de 19de eeuw door de Kruishoutemse familie Goeminne op de plaats van een bestaande hoeve. De gebouwen werden ingeplant op een typische U-vormige plattegrond met gekasseid voorplein en ijzeren toegangshek tussen vierkante gemetste pijlers.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het herenhuis in de Kasteelstraat te Kruishoutem is beschermd als monument.

Waarden

Herenhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: :
Het herenhuis is een gaaf bewaard voorbeeld van plattelandswoning van de gegoede burgerij uit de eerste helft van de 19de eeuw met een sobere neoclassicistische vormgeving en kenmerkende U-vormige aanleg. De paardenstallen en het koetshuis, het gekasseide binnenplein en het ijzeren toegangshek vormen kenmerkende aanhorigheden van een typische 19de-eeuwse woning.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.