Stadswoning Het Hemelrijk: kelder en middeleeuwse delen

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Donkersteeg
Locatie Donkersteeg 4 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/721.1
  • OO003358

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Stadswoning het Hemelrijk

Donkersteeg 4, Gent (Oost-Vlaanderen)

De stadswoning Het Hemelrijk is een diephuis van drie bouwlagen en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met bepleisterde en witgeschilderde lijstgevel uit de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Typologiekelders, stenen
Datering13de eeuw

Beschrijving

De bescherming als monument omvat delen van de woning Het Hemelrijk, namelijk de kelder en de opgaande middeleeuwse delen in het huidige hotel. Het 20ste-eeuwse hotel behoort niet tot de bescherming.

Waarden

Het Hemelrijk, kelder en opgaande middeleeuwse delen in het hotel (deel 390a, voor zover aansluitend bij de kelder onder 381c) zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte met een centrale rij kolommen, als de kwalitatief uitgevoerde sculptuur van haakkapitelen en basementen met hun vierkante dekplaat met kwartholprofiel, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, graatgewelven, bouwsporen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Zowel de proporties van de ruimte met een centrale rij kolommen, als de haakkapitelen en basementen, vierkante dekplaat met kwartholprofiel, zijn representatief en eigentijds voor de constructievormen van de 13de eeuw.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het pand staat bekend als Gruuthusesteen wat wijst op de handel in kruiden. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.