Parochiekerk Sint-Machutus

Beschermd monument van 28-03-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Wannegem-Lede
Straat Wannegemdorp
Locatie Wannegemdorp 2A, Wannegemdorp 2B (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/160.1
  • 4.01/45017/195.1
  • OO002627

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Machutus

Wannegemdorp 2A-B, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Georiënteerde dorpskerk ingeplant op de noordflank van de heuvelrug met ommuurd hoger gelegen kerkhof toegankelijk via twee ijzeren hekken aan vierkante gemetste pijlers, respectievelijk aan de zuid- en westzijde en via een rechthoekige doorgang met trap in ommuring.

Beschrijving

De 18de-eeuwse parochiekerk Sint-Machutus met interieur en het ommuurde kerkhof zijn beschermd als monument.

Waarden

De parochiekerk Sint-Machutus met inbegrip van interieur en ommuurd kerkhof is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

Het algemeen belang van de monumenten binnen de historische dorpskom van Wannegem wordt als volgt gemotiveerd: binnen Kruishoutem bezitten de componenten van het dorpscentrum van Wannegem, namelijk de kerk met kerkhof, de pastorie met tuin en het kasteeldomein met vijver en het neerhof met tot op heden behouden tastbaar erfgoed van een uitzonderlijke kwaliteit een sterke historische en sociaal-culturele band, aan elkaar gelinkt door het reeds beschermde dorpsgezicht en de beschermde kasseiwegen.

artistieke waarde


De Sint-Machutuskerk is een typische plattelandskerk uit de 18de eeuw;
De kerk onderging opvallende invloeden uit Zuid en Centraal Europa met de klokkentoren en klokdak;
De drie 18de-eeuwse altaren met marmerbeschildering werden door de gebroeders Moretti uitgevoerd.
De glasramen in de typische interbellumstijl zijn van het huis H. Coppejans.
Het altaarstuk 'Onze-Lieve-Vrouw met Kind met rozenkrans' is van de gevierde 19de-eeuwse Gentse kunstenaar Pierre van Hanselaere.
Het kerkorgel is ontworpen en uitgevoerd door L.B. van Peteghem.

historische waarde


De kerk werd gebouwd dankzij de financiële steun van baron Baut de Rasmon, kasteelheer van Wannegem;
De glasramen kwamen tot stand dankzij de financiële steun van ridder en kasteelheer de Ghellinck en de parochianen;
J. de Ghellinck en A. de Ghellinck schonken twee neogotische heiligenbeelden;
Voor de inrichting van het interieur werden de gebroeders Moretti aangetrokken die ook in het kasteel werkzaam waren;
De productie van de glasramen werd toevertrouwd aan het atelier van H. Coppejans.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.