Beschermd monument

Herenhuis Deleu

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID
10240
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10240

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het herenhuis Deleu is, met uitzondering van de tuin, beschermd als monument.Waarden

Huis Deleu, woonhuis met uitzondering van de tuinzone is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte met een centrale rij kolommen, de knopkapitelen met dekplaten met kwartholprofiel en afgeschuinde hoeken zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. Het bovengrondse volume herbergt een waardevol interieur (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, enzovoort) uit de 18de en 19de eeuw met de artistieke vormentaal eigen aan de herinrichtingsperiode. Het zijn getuigen van de evoluerende smaak en esthetische idealen van de stedelijke elite in die periode. Waardevolle kunstzinnige verbouwing van drie traveeën door architect Charles Vandenhove uit 1986 in het kader van de kunstmanifestatie Chambres d'Amis te Gent.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerjarig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, segmentbogen, spaarbogen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Vermoedelijk was er in oorsprong een balkenlaag die later werd vervangen door tongewelven. De achtergevel is 1,02 meter dik. Het bovengrondse interieur herbergt waardevolle interieurs (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, enzovoort) uit de 18de en 19de eeuw met de vormentaal eigen aan en representatief voor het leefcomfort uit de herinrichtingsperiode. Waardevolle kunstzinnige verbouwing van drie traveeën door architect Charles Vandenhove uit 1986 in het kader van de kunstmanifestatie Chambres d'Amis te Gent. De voorgevel vertoont een veelheid van bouwsporen die getuigen van de rijke bouwgeschiedenis van het pand.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren bij de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Waardevolle kunstzinnige verbouwing van drie traveeën door architect Charles Vandenhove in 1986 in het kader van de kunstmanifestatie Chambres d'Amis te Gent als getuige van de evolutie in de geschiedenis van de monumentenzorg.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. De bovenbouw daterend van 16de tot 19de eeuw, met bewaarde aankleding, getuigt van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen. Waardevolle kunstzinnige verbouwing van drie traveeën door architect Charles Vandenhove in 1986 in het kader van de kunstmanifestatie Chambres d'Amis te Gent als getuige van de evolutie in de geschiedenis van de monumentenzorg.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Deleu

Drabstraat 12 (Gent)
Het herenhuis Deleu is een ruim huis van acht traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak uit de 16de eeuw. Het pand heeft een tweedelige overwelfde kelder op zuilen met knopkapitelen, vermoedelijk uit de 13de eeuw.