Seminariehuis

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gouvernementstraat
Locatie Gouvernementstraat 12, Gouvernementstraat 14 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/723.1
  • OO003360

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Seminariehuis

Gouvernementstraat 12-14, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Seminariehuis is een herenhuis van acht traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien) en schilddak (pannen), met twee recente dakkapellen, volgens archiefstukken vermoedelijk te dateren 1767.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het seminariehuis is met uitzondering van de verbouwingen na 1950 beschermd als monument.

Waarden

Seminariehuis, volledig pand uitgezonderd verbouwingen na 1950 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte met twee rijen kolommen, de knopkapitelen en dekplaten met kwartholprofiel zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers, Het bovengrondse volume met kwalitatief hoogstaand uitgewerkte rococogevel met stucdecoratie en interieurinrichting uit 1767 en later herbergt waardevolle interieurs (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, enzovoort) uit de 18de en 19de eeuw. Het zijn getuigen van de evoluerende smaak en esthetische idealen van de stedelijke elite in die periode.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, sporen van de toegang en trapconstructie van op de straat) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De muren bevatten verschillende bouwsporen die wijzen op de rijke bouwgeschiedenis van circa 700 jaar. Twee kelders uit de 15de en 16de eeuw met gotische schouw verwijzend naar een tweede bouwfase in de geschiedenis van het pand. De bovenbouw is een pand uit 1767 met een exterieur, structuur en interieurs uit diezelfde periode en aanpassingen uit de 19de eeuw getuige van de evoluerende smaak van de stedelijke elite in die periode (binnenschrijnwerk, vloeren, stucwerk, trap, schouwmantels, ... ).

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren bij de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Twee kelders uit de 15de en 16de eeuw met gotische schouw verwijzend naar een tweede bouwfase in de geschiedenis van het pand. De bovenbouw is een pand uit 1767 met een exterieur, structuur en interieurs uit diezelfde periode en aanpassingen uit de 19de eeuw getuige van de evoluerende smaak van de stedelijke elite in die periode.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand, getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Het interieur herbergt waardevolle interieurs binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, enzovoort) uit de 18de en 19de eeuw, getuigen van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.