Hoeve Goed de Tuercqs

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat Wedekensdriesstraat
Locatie Wedekensdriesstraat 4 (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/125.1
  • 4.01/45017/219.1
  • OO002609

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Hoeve Goed de Tuercqs

Wedekensdriesstraat 4, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Het Goed de Tuercqs is een landelijk gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, toegangsweg en hek die ontstond aan het einde van de 17de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het 17de-eeuwse Goed de Tuercqs met aanhorigheden is beschermd als monument.

Waarden

Hoeve met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Het Goed de Tuercqs is een mooi voorbeeld van een landelijk gelegen hoeve met losstaande bestanddelen, toegangsweg en hek en waarvan archiefdocumenten teruggaan tot het einde van de 17de eeuw. Het sober boerenhuis met thans gewitte bakstenen gevels en pannendak bewaart in het interieur nog belangrijke resten van de oorspronkelijke vakwerkconstructie met zware moerbalk met uitzonderlijk bewaard schoorstuk en een unieke laatgotische schouw. Ook de stallen bewaarden de originele paardenstallen.
De inplanting van de hoeve aan de noordrand van de oude, landschappelijk zeer waardevolle Zijldegemkouter bevestigt haar historische waarde en draagt in grote mate bij tot haar documentaire waarde.

artistieke waarde


Het boerenhuis herbergt een imposante haard met gebogen boezem en unieke laatgotische wangen met consoles met gebaard mannenhoofdje en vrouwenhoofdje.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.