Beschermd monument

Hoeve Hof ter Schuren

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 10244   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10244

Besluiten

Hoeven en veldkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3827

Beschrijving

Het 17de-eeuwse Goed De Tuercqs met aanhorigheden is beschermd als monument.Waarden

Hoeve met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De hoeve in traditionele gewitte baksteenbouw is typologisch een mooi voorbeeld van hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd en nog deels omgracht erf volledig omgeven door een kenmerkende hulsthaag met erin verscholen Onze-Lieve-Vrouwekapelletje. Ze is historisch belangrijk voor de landelijke architectuur als een zeldzaam wordend voorbeeld van hoeve met tot de 16de eeuw opklimmende geschiedenis en een gebouwenbestand uit de 18de-begin 19de eeuw dat zijn authentiek voorkomen wist te bewaren. Het boerenhuis is een representatief en vrij gaaf voorbeeld van grotere landelijke woning met nog originele indeling, structuur en aankleding. De bewaarde haarden, onder meer met ingebouwde bakoven, deels originele tegelvloeren, balklagen en binnendeuren getuigen van de authentieke afwerking. De uitgewerkte voordeuromlijsting en ijzeren waaier in het bovenlicht en de halve venstertjes vormen zoals gebruikelijk het enige sierelement van de voorgevel.
Het originele dakgebint met telmerken en de binnenmuren in vakwerkbouw met lemen vulling zijn een uiterst zeldzame getuige van de vroegere bouwtechniek.
De stallen met sporen van vlechtingen in de zijpuntgevels getuigen met hun oorspronkelijke indeling van een grote authenciteit.

historische waarde

in casu volkskundige waarde: :
Het bij de hoeve horende 18de-eeuwse veldkapelletje gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw is als klein religieus bouwwerk bij een boerenerf, een typerende uiting van de verering van Onze-Lieve-Vrouw en van volksdevotie.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Hof ter Schuren

Gaversstraat 27 (Kruisem)
Achterin gelegen voormalige hoeve met losstaande bestanddelen op omhaagd en nog deels omgracht erf met gekasseide oprit en ijzeren toegangshek; kapelletje rechts ervan.