Boerenarbeidershuizen

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Kruishoutem
Deelgemeente Kruishoutem
Straat St. Elooiskeer
Locatie St. Elooiskeer 10, St. Elooiskeer 8 (Kruishoutem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45017/151.1
  • 4.01/45017/186.1
  • OO002613

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Twee boerenarbeiderswoningen

St. Elooiskeer 8-10, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen boerenarbeidershuisjes van drie traveeën onder pannen zadeldak, uit de 18de eeuw, naar verluidt van circa 1760.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De 18de-eeuwse boerenarbeiderhuisjes met aanhorigheden zijn beschermd als monument.

Waarden

Boerenhuisjes met aanhorigheden zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


De gekoppelde huisjes zijn een zeldzaam voorbeeld in de streek van boerenarbeidershuisjes met bijbehorend stalletje en voorerf uit de tweede helft van de 18de eeuw die hun authentieke structuur en voorkomen wisten te behouden. De traditioneel gewitte gevels op gepikte plint, rechthoekige vensters met nog deels behouden origineel houtwerk en duimen en de kenmerkende korfboogdeurtjes in een uitspringende geschilderde bakstenen omlijsting op neuten, met imposten en geprofileerde waterlijst bepalen in grote mate het authentiek karakter. Ook de oorspronkelijke structuur van éénkamerhuisje met grote haard en balklaag bleef behouden.
De locatie aan de noordrand van de oude landschappelijk zeer waardevolle Zijldegemkouter bevestigt hun historische waarde en draagt bij tot de documentaire waarde van de huisjes.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.