Sint-Amanduskapel

Beschermd monument van 03-07-1942 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Sint-Amandsberg
Straat Visitatiestraat
Locatie Visitatiestraat zonder nummer (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1009.1
  • 4.01/44021/1374.1
  • OO001253

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Sint-Amanduskapel

Visitatiestraat zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)

Barokkapel gebouwd in 1720-1721 in opdracht van bisschop Philippus van der Noot. Bevindt zich op de Kapelle- of Sint-Amandsberg de hoogste en enig overblijvende duinheuvel van Sint-Amandsberg. Eénbeukige kapel van vier traveeën met driezijdig afgesloten koor (noorden).

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De Sint-Amanduskapel is beschermd als monument. De kapel is ook gelegen op de begraafplaats Campo Santo, als stadsgezicht beschermd op 13 maart 1996.

Waarden

De Sint-Amanduskapel is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.