Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hotel Geelhand

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102481   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102481

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Classicistisch herenhuis dat oorspronkelijk uit een corps de logis op de hoek, een lager poortgebouw en een langgerekt koetshuis met stallingen aan de Wapper bestond. Het werd in 1779 gebouwd.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hotel Geelhand

Meir 52A (Antwerpen)
Classicistisch herenhuis dat oorspronkelijk uit een corps de logis op de hoek, een lager poortgebouw en een langgerekt koetshuis met stallingen aan de Wapper bestond. Het werd in 1779 gebouwd.