Beschermd monument

Hof ter Weeden

Beschermd monument van 12-04-2002 tot heden
ID: 10249   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10249

Besluiten

Hoeven en veldkapellen
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-2002  ID: 3827

Beschrijving

Het 18de-eeuwse Hof ter Weeden met aanhorigheden te Kruishoutem is beschermd als monument.Waarden

Hoeve met aanhorigheden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde


Het Goed Ter Weeden is binnen Kruishoutem één der oudste historische hoeven met zeer oude occupatiegeschiedenis, opklimmend tot de Frankische periode met tot begin 19de eeuw behouden kenmerkende laatmiddeleeuwse grachtenstructuur met cirkelvormige motte ten zuiden van het thans nog bestaande neerhof, in het bezit van belangrijke Vlaamse adellijke families.
De huidige hoeve is typologisch exemplarisch als gaaf behouden gesloten hoeve met overwegend 18de-eeuwse, traditioneel gewitte gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseid vierkant binnenerf, toegankelijk via poortgebouw aan de oostzijde.
Het boerenhuis is een representatief voorbeeld van grotere landelijke woning met gewitte gevels, rechthoekige vensters met luiken en geaccentueerde deur en die haar authentieke binnenstructuur en balklagen met versierde moerbalken behield.
De in U-vorm omheen het binnenerf ingeplante bedrijfsgebouwen behielden tot op heden hun oorspronkelijke indeling en functie en maken conceptueel een integraal deel uit van de hoeve.

industrieel-archeologische waarde


De in 1865 ten noordwesten van het boerenhuis gebouwde stokerij is een vrij zeldzaam wordende getuige van agrarisch gebonden nijverheid op het platteland in de 19de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hof ter Weeden

Appelhoekstraat 1 (Kruisem)
Zeer oude, vermoedelijk Frankische nederzetting waarvan de dries zogenaamd "Wedekensdries" op grondgebied Kruishoutem ligt, een bewijs dat de site ouder is dan de parochiegrenzen onder Lodewijk de Vrome. In de 9de eeuw eigendom van de Gentse Sint-Pietersabdij.