Beschermd monument

Hoeve Het Rozenhof en omgeving

Beschermd monument van 24-01-2013 tot heden
ID: 1025   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1025

Besluiten

Hoeve Rozenhof en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-01-2013  ID: 5093

Beschrijving

Het Rozenhof en de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument.Waarden

Het Rozenhof en de onmiddellijke omgeving is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

van 1512 tot met de Franse Revolutie in het bezit van de fundatie van Peeter Van der Eycken, een invloedrijke en kapitaalkrachtige stichting van de gelijknamige onderpastoor van Sint-Pieters-Kapelle (circa 1480-1533) met als voornaamste bekommernis degelijk onderwijs te verzekeren voor de lokale jeugd, en als dusdanig niet alleen een van de aanzienlijkste maar ook een van de weinige hoeves in de regio waarvan een minstens tot het begin van de 16de eeuw opklimmende origine, de latere evolutie alsook de opeenvolgende pachters, die allen tot de meest vooraanstaande ingezetenen behoorden, aan de hand van archivalia konden worden achterhaald hetgeen het Rozenhof een belangrijke documentaire waarde verleent.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: geëvolueerd uit een oudere hoeve met losse bestanddelen vormt het Rozenhof met zijn rond een gekasseid erf ingeplant, ruim eenlaags boerenhuis met klokkenruitertje (circa 1780), stallingen (1787-1790) en tweebeukige langsschuur (1851) een overheersend gaaf en een voor de regio representatief voorbeeld van een middelgrote gesloten hoeve. Het is opgetrokken in baksteen en blauwe hardsteen in een streektyperende sobere, classicistisch geïnspireerde vormgeving waarvan vooral het woonhuis met zijn grote steekboogvensters aan erfzijde in combinatie met een meerledige muizentandfries, houten muurankers en nog sterk gesloten veldgevel getuigt van een laat doorleven van de traditionele bouwwijzen.
De geïsoleerde ligging te midden van het door een lijnbeplanting van wilg en haagbeuk gestructureerde weidelandschap van de Rasbeekvallei en de omkadering met de historische 'huiskavels' van hoogstamboomgaard/weide en moestuin verlenen het Rozenhof, geflankeerd door een grote es een opmerkelijke authenticiteit.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve Het Rozenhof

Rooststraat 1-3 (Herne)
Hoeve met gebouwen van baksteen onder zadeldaken, gegroepeerd rondom een geplaveid erf. Boerenhuis met verhoogde begane grond daterend uit de tweede helft van de 18de eeuw. Stalvleugels en langsschuur dateren uit de 19de eeuw.


Is de omvattende bescherming van

Kaphaag van haagbeuk en knotwilgen

Manhovestraat zonder nummer, Rooststraat zonder nummer (Herne)
De kaphaag van gewone haagbeuk (Carpinus betulus) staat op de perceelsgrens van een weiland, horende bij de hoeve Het Rozenhof. De bomenrijen staan voornamelijk ten oosten van de hoeve. De kaphaag bestaat uit haagbeuken die dicht bij elkaar, maar op onregelmatige plantafstanden werden aangeplant. De knothoogte bedraagt 230 centimeter. De dikste stam heeft een omtrek van 232 centimeter. Er staan op dezelfde perceelsgrens enkele knotbomen van schietwilg (Salix alba).


Opgaande es als erfbeplanting

Rooststraat 1 (Herne)
De gewone es (Fraxinus excelsior) staat ten zuidoosten van de hoeve Het Rozenhof. De opgaande boom heeft een hoogte van 27 meter en omtrek van 316 centimeter.