Burgerhuis

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Gouvernementstraat
Locatie Gouvernementstraat 34, Gouvernementstraat 36, Gouvernementstraat 38 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/725.1
  • OO003362

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Burgerhuis

Gouvernementstraat 34-38, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het burgerhuis was oorspronkelijk een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, gordelbogen, zuilen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.

Waarden

Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte met twee kolommen, als de blad/knopkapitelen waarboven een vierkante dekplaat met kwartholprofiel en de kraagstenen in de zijmuren met een kwartbolprofiel en voorzien van een dekplaat met kwartholprofiel zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. Het exterieur en interieur herbergen waardevolle elementen met een vormgeving (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, enzovoort) uit de 16de tot 19de eeuw, en getuigen van de evoluerende smaak van de stedelijke elite in die periode.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Oorspronkelijk meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, gordelbogen, zuilen) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De ruimte wordt overspannen door bakstenen kruisribgewelven, maar de gordelbogen tussen de zuilen wijzen op een oorspronkelijke afdekking met een balkenlaag; toegang via een trap van op de straat. De muren zijn circa 84 centimeter dik wat representatief is voor de bouwperiode. Het interieur herbergt waardevolle interieurs (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, ...) uit de 16de tot 19de eeuw, getuige van - en representatief voor - de evoluerende smaak van de stedelijke elite in die periode. De gevel heeft volledig een 19de-eeuwse vormgeving.

historische waarde

Burgerlijk pand, getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijke panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Het interieur herbergt waardevolle interieurs (binnenschrijnwerk, vloeren, balklagen, trap, stucwerk, schouwmantels, ... ) uit de 18de en 19de eeuw, getuige van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.