Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Sint-Franciscus en Exter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102514   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102514

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, doch aangepast in de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Sint-Franciscus en Exter

Melkmarkt 35 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vier traveeën en drie bouwlagen onder een zadeldak, uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, doch aangepast in de 19de eeuw.