Dries van Merendree

Beschermd monument van 05-12-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Nevele
Deelgemeente Merendree
Straat Biezestraat
Locatie Biezestraat zonder nummer (Nevele)
Alternatieve naam Driesselken

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44049/126.1
  • OO000063

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Dries van Merendree

Biezestraat zonder nummer, Nevele (Oost-Vlaanderen)

De dries van Merendree ligt op de zandige gronden aan de noordoostelijke zijde van de 500 meter brede alluviale vlakte van de Kale. De Kalevallei buigt in Merendree in noordoostelijke richting naar Vinderhoute. Het betreft een micro-open-fieldgebied dat niet is kunnen uitgroeien tot een typisch open kouter.

Beknopte karakterisering

Typologiedriesen

Beschrijving

De dries van Merendree is beschermd als monument. De omgeving van de dries is beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

De dries, zogenaamd driesselken, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als typische dries-kouter-associatie uit de vroege middeleeuwen, met een kleine driehoekige dries met drinkpoel, omgeven door een concentratie van landelijke bebouwing, ingeplant aan de rand van een micro-open-fieldlandschap in de buurt van de alluviale vlakte van de Kale.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.