Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Dries van Merendree: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 05-12-1995 tot heden

ID
10255
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10255

Besluiten

Dries met omgeving, brouwerij Colle en hoeven met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 05-12-1995  ID: 2980

Beschrijving

De omgeving van de dries van Merendree, bestaande uit de aanpalende gebouwen langs de Biezestraat met achterliggende tuinen en weilanden, is beschermd als dorpsgezicht. De dries zelf is beschermd als monument en maakt geen deel uit van het dorpsgezicht.Waarden

De onmiddellijke omgeving van de dries is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als typische kleinschalige en landelijke bewoningskern rondom een kleine begraasde dries, vermoedelijk opklimmend tot de middeleeuwen.

wetenschappelijke waarde

als typische kleinschalige en landelijke bewoningskern rondom een kleine begraasde dries, vermoedelijk opklimmend tot de middeleeuwen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Dries van Merendree

Biezestraat zonder nummer (Deinze)
De dries van Merendree ligt op de zandige gronden aan de noordoostelijke zijde van de 500 meter brede alluviale vlakte van de Kale. De Kalevallei buigt in Merendree in noordoostelijke richting naar Vinderhoute. Het betreft een micro-open-fieldgebied dat niet is kunnen uitgroeien tot een typisch open kouter.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Biezestraat 17 (Deinze)
Hoeve met losse bestanddelen gelegen aan dries in straatbocht en gegroepeerd in U-vorm rondom een met gras begroeid erf met voor de stal een mestvaalt en een notelaar en afgesloten met een gietijzeren hek. Boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak uit de 18de eeuw en 19de-eeuwse dwarsschuur.


Langgestrekt hoevetje

Biezestraat 9 (Deinze)
Langgestrekt hoevetje, begraasd en beboomd erf met meidoornhaag afgesloten.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Vallei van de Oude Kale, Vinderhoutse Bossen en Slindonk

Landegem, Merendree (Deinze), Drongen (Gent), Lovendegem, Vinderhoute (Lievegem)
De waterloop de Oude Kale en het alluviale meersengebied rond de waterloop wordt omringd door een bulkenlandschap waar kleinschaligheid typerend is. Delen van de kleinschalige dorpskern van Vinderhoute en de driesgehuchten Slindonk, Heystedries en Drieselken en het gehucht Luchteren bevinden zich binnen de afbakening van het kouter- bulkenlandschap. Vaak liggen ze op de overgang van de bulken naar open field (een kouter of een akkercomplex op de hoger gelegen gronden). Merendree telt twee kasteeldomeinen aan de Oude Kale. Typerend voor de Gentse buitengordel is de aanwezigheid van verschillende clusters van kasteeldomeinen, zoals te Vinderhoute, Drongen, Luchteren en Mariakerke. In het gebied zijn verschillende elementen van bouwkundig erfgoed aanwezig, vnl. boerderijen, landelijke bewoning, een windmolen, kapellen.