Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De Coestal

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102567   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102567

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Portiek in neoclassicistische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, die toegang verleent tot de binnenplaats van het eigendom zogenaamd "de Coestal". Dit laatste omvat twee vleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die opklimmen tot 16de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De Coestal

Minderbroedersrui 39 (Antwerpen)
Portiek in neoclassicistische stijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw, die toegang verleent tot de binnenplaats van het eigendom zogenaamd "de Coestal". Dit laatste omvat twee vleugels in traditionele bak- en zandsteenstijl die opklimmen tot 16de eeuw.