Beschermd monument

Bedrijf Remy: silo

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

ID: 1026   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/1026

Besluiten

Remy-silo
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2268

Beschrijving

De silo van het bedrijf Remy te Leuven, is beschermd als monument.Waarden

De Remy-silo is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Bedrijf Remy

Remylaan 2-4, Vaartdijk 2-3 (Leuven)
Gesticht door Edouard Remy in 1858. Aanvankelijk gelegen tussen de twee armen van de Dijle ter hoogte van het pleintje aan de Molenstraat. Een nieuwe vestiging komt in 1890 tussen het kanaal en de spoorweg.