Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Kasteel Te Velde met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 31-01-1980 tot heden

ID
10265
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10265

Besluiten

Kasteel Te Velde met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 31-01-1980  ID: 1353

Beschrijving

Het kasteeldomein Te Velde, gelegen langs de Gerolfsweg te Merendree, met de omliggende landerijen is beschermd dorpsgezicht.Waarden

Het kasteel “Te Velde” met zijn onmiddellijke omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Kasteel Te Velde met omgeving

Gerolfsweg 4, Veldestraat 73-77, 81-83 (Deinze)
Het kasteeldomein Te Velde omvat het in 1746 wederopgebouwde landhuis en omliggend park en bevindt zich in een agrarisch landschap. Langs de Veldestraat ligt een 18de-eeuwse hoeve met losse bestanddelen.

Is de omvattende bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Veldestraat 73 (Deinze)
Hoeve met losstaande bestanddelen in boomgaard. Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat), vermoedelijk uit eind 18de eeuw.


Hoeve met losse bestanddelen

Veldestraat 77 (Deinze)
In de straatbocht gelegen hoeve met losse bestanddelen in L-vorm op een met gras begroeid erf, daterend uit 18de eeuw. Ten oosten, boerenwoning van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak. Ten zuiden, dwarsschuur met in het zadeldak hoger opgetrokken doorrit en ervoor mestvaalt.


Kasteeldomein te Velde

Gerolfsweg 4 (Deinze)
Kasteel van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak; zou volgens eigenaar opklimmen tot 16de eeuw, afgebrand en heropgebouwd in 1746. Park in landschapsstijl met vijver en deels bewaarde omwalling. Verder nog: ijskelder, bakstenen paviljoentje in Moorse stijl, open prieeltje of gloriëtte aan de vijver, boerenwoning met gewitte gevel op gepikte plint en twee tegenover elkaar staande dienstgebouwen, vermoedelijk uit vierde kwart 19de eeuw.