Boerenburgerhuis met bijgebouwen

Beschermd monument van 21-08-2003 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Roosdaal
Deelgemeente Borchtlombeek
Straat Pastoriestraat
Locatie Pastoriestraat 2 (Roosdaal)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23097/108.1
  • 4.01/23097/123.1
  • 4.01/23097/123.2
  • OB001625

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Boerenburgerhuis

Pastoriestraat 2, Roosdaal (Vlaams-Brabant)

Boerenburgerhuis, dubbelhuis van vijf traveeën met twee en een halve verdieping onder zadeldak, daterend uit midden 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige hoeve, bestaande uit een neoclassicistisch boerenburgerhuis en bijgebouwen, is beschermd als monument.

Waarden

De voormalige hoeve is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: dominant op de hoek met de klimmende Kraanstraat ingeplante bakstenen hoeve uit 1863 gevormd door een neoclassicistisch boerenburgerhuis - een vijf traveeën breed dubbelhuis met twee bouwlagen en een mezzanino onder licht uitzwenkend schilddak op consoles - geflankeerd door diverse, het perceel belijnende rechthoekige bijgebouwen met zadeldak. De neoclassicistische vormgeving vertaalt zich uitwendig in een compact, evenwichtig symmetrisch opgebouwd volume opengewerkt met twee registers van beluikte, hoge rechthoekige vensters met hardstenen dorpels, een eveneens rechthoekige hardstenen deuromlijsting en een bekronend mezzanino terwijl de afwerking van het interieur met traditionele structuur van moer- en kinderbalken en kapspanten getuigt van een opvallende soberheid.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.