Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stedelijk Instituut Sierkunsten en Ambachten

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102703   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102703

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrisch opgebouwd scholencomplex dat oorspronkelijk uit een lagere jongensschool, een lagere meisjesschool en een kleuterschool bestond, opgetrokken in een versoberde traditionalistische baksteenarchitectuur, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1921-1925.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stedelijke scholengroep

Napelsstraat 37 (Antwerpen)
Symmetrisch opgebouwd scholencomplex dat oorspronkelijk uit een lagere jongensschool, een lagere meisjesschool en een kleuterschool bestond, opgetrokken in een sobere premoderne baksteenarchitectuur, naar ontwerp van stadsbouwmeester Emiel Van Averbeke uit 1917, opgetrokken in 1921-1925 en geopend in 1927.