Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102733   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102733

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Geheel van drie winkelhuizen in eclectische stijl op de hoek van Nationalestraat en Aalmoezenierstraat, voor eigen rekening gebouwd door Fréderic Masson, naar een ontwerp uit 1885. Deze aannemer was in Antwerpen actief vanaf 1880 tot kort voor de Eerste Wereldoorlog.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gekoppelde winkelhuizen in eclectische stijl

Nationalestraat 91-95 (Antwerpen)
Geheel van drie winkelhuizen in eclectische stijl op de hoek van Nationalestraat en Aalmoezenierstraat, voor eigen rekening gebouwd door Fréderic Masson, naar een ontwerp uit 1885. Deze aannemer was in Antwerpen actief vanaf 1880 tot kort voor de Eerste Wereldoorlog.