Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Monument ter ere van Lode Craeybeckx

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102793   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102793

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Ter hoogte van nummer 54-64, bronzen bas-reliëf door Aimé De Martelaere, ingewijd op 14 november 1981.Waarden

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Monument ter ere van Lode Craeybeckx

Offerandestraat zonder nummer (Antwerpen)
Ter hoogte van nummer 54-64, bronzen bas-reliëf door Aimé De Martelaere, ingewijd op 14 november 1981.