Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in eclectische stijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
102902
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102902

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Villa in eclectische stijl, die in kern minstens opklimt tot de tweede helft van de 19de-eeuw, en deel uitmaakte van de vroegere landhuizen in het Leikwartier. Het pand werd tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van luitenant-kolonel van de genie L. Buys, naar een ontwerp door de architect Gustave Wardenier uit 1906.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in eclectische stijl

Oudekerkstraat 51 (Antwerpen)
Villa in eclectische stijl, die in kern minstens opklimt tot de tweede helft van de 19de-eeuw, en deel uitmaakte van de vroegere landhuizen in het Leikwartier. Het pand werd tot zijn huidige vorm verbouwd in opdracht van luitenant-kolonel van de genie L. Buys, naar een ontwerp door de architect Gustave Wardenier uit 1906.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.