Beschermd monument

Huis Den Ram

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden
ID: 10291   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10291

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis Den Ram is beschermd als monument.


Waarden

Huis De Ram, deel, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte als de zuilen met bladkapitelen, vierkante dekplaat met een kwartholprofiel en de bakstenen graatgewelven steunend op Doornikse kalksteenplaten en op kraagstenen met kwartbolprofiel en erboven een dekplaat, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De gevel opgetrokken volgens de traditionele stijl is uitzonderlijk sculpturaal gedecoreerd met een ram (huisnaam), jaartal 'Anno 1732', portretten van de plantkundigen Dodoens en Clusius, apothekers symboliek, verwijzend naar de vermoedelijke functie van het pand als apotheek. De stijl van het pand is nog zeer schatplichtig aan de vormentaal van de 17de eeuw en toont de smaak en tijdsgeest van de stedelijke elite bij het begin van de 18de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, gewelven) vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De grote bakstenen in de constructie wijzen op een hoge ouderdom: eind 13de of begin 14de eeuw. In 1732 werd een nieuw huis opgetrokken en het pand mogelijk terzelfdertijd vergroot aan de achterzijde. Mogelijk bleven zijmuren in Doornikse steen bewaard tot in de nok. De structuur uit de 18de eeuw, maar wellicht ouder, bleef bewaard. De gevel werd in minstens twee latere fases op de benedenverdieping nogmaals verbouwd.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. Bovenbouw daterend uit de 18de eeuw met afbeelding op de gevel van de plantkundigen Dodoens en Clusius.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Het opschrift "Vry huys vry erve" wijst op de rijkdom van de vermoedelijk middeleeuwse eigenaar die zich wist vrij te kopen van belastingen. De portretten van de 16de-eeuwse plantkundigen Dodoens en Clusius gecombineerd met de apothekers symbolen wijzen er op dat het huis vermoedelijk verbouwd werd door een apotheker.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis Den Ram

Hoogpoort 10 (Gent)
Het burgerhuis Den Ram gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, gewelven) vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.