Vastgesteld bouwkundig erfgoed

De gulden Bock

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102912   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102912

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
{'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/17', 'label': u'schrappingsbesluiten'}, {'uri': u'https://id.erfgoed.net/thesauri/besluittypes/88', 'label': u'vaststellingsbesluiten'}: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met trapgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, 1591 gedateerd op een gevelsteen.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

De gulden Bock

Oude Koornmarkt 18-20 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met trapgevel van vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak, 1591 gedateerd op een gevelsteen.