Beschermd monument

Huis De Oude Sterre en muurfragmenten

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden

ID: 10292   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10292

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het burgerhuis De Oude Sterre met inbegrip van de kelder en muurfragmenten deel uitmakend van het aansluitende middeleeuwse pand.Waarden

Huis De Oude Sterre; pand, kelder en muurfragmenten deel uitmakend van het aansluitende middeleeuwse pand 1745a zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte door twee zuilen in twee beuken verdeeld, als de door een ring gedecoreerde trommels net onder het bladkapiteel, net als het kapiteel zelf, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertuffi, zuilen, segmentbogen) en vormentaal (onder andere raamopeningen en decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De zuilen verbonden met segmentbogen uit witte kalkzandsteen wijzen op een houten balkenzoldering voorafgaand aan het huidige gewelf. De vloer is belegd met platen Doornikse kalksteen. Verschillende bouwsporen wijzen op verbouwingen uit de middeleeuwen maar ook op later gedichte ramen uit de bouwperiode. Andere bouwsporen in Doornikse steen duiden op een verbouwing van het pand waarbij grotere muuropeningen werden gerealiseerd, onder andere twee grote gekoppelde vensteropeningen. De penanten tussen beide vensters per bouwlaag werden opgebouwd met grote goed gehouwen blokken Doornikse steen en is een voorbeeld van stenen skeletstructuur, wat in de huisarchitectuur van Doornikse steen uit 12de/13de eeuw uitzonderlijk vroeg is. Vensters werden overspannen met segmentbogen. Op de bovenverdieping bleven verschillende kwartbolvormige kraagstenen bewaard die balken droegen en bij één van de oudste bouwfases behoren. Bakstenen wijzen ten slotte op een derde laatmiddeleeuwse bouwfase : twee rondboogramen met geprofileerde omlijsting. De vele bouwsporen maken het mogelijk een virtuele reconstructie van het 12de- /13de-eeuwse pand te maken wat zeldzaam mogelijk is. Interieurelementen (trap, vloer, stucwerk, enzovoort) uit de 18de eeuw getuigen van de architecturale evolutie in de daaropvolgende eeuwen.

historische waarde

Burgerlijk pand getuigt van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Interieurelementen (trap, vloer, stucwerk, ... ) uit de 18de eeuw getuigen van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Huis De Oude Sterre

Hoogpoort 17 (Gent)
Bekend als De Oude Sterre in 1369 en bijgevolg reeds één van de oudere panden in de straat.