Beschermd monument

Burgerhuis De Zonne

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden
ID: 10293   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10293

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis De Zonne is beschermd als monument.Waarden

Huis De Zonne is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte, door zuilen in twee beuken verdeeld, als de knopkapitelen zelf, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. De bovenbouw getuigt met zijn rijke, kwalitatief en esthetisch hoogstaande interieuraankleding met trap, stucwerk, binnenschrijnwerk enzovoort van de wijzigende artistieke smaak van de 18de- en 19de-eeuwse burgerij.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws panden opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen, gordelbogen) en vormentaal (decoratieve zuilen) eigen aan de 13de eeuw. De gordelbogen wijzen op een oorspronkelijke houten zoldering, in een latere fase gewijzigd in een tongewelf. De bovenbouw bestaat uit een 16de-eeuws achterhuis en 18de-eeuws voorhuis met voor beide periodes representatieve interieurelementen (balkenlagen, binnenschrijnwerk, stucwerk, gedecoreerde schouwen en mantels, vloeren planken en stenen, trap, enzovoort). Interieurelementen uit de 16de tot 19de eeuw getuigen van de evoluerende smaak en bouwtraditie van de stedelijke elite in de daaropvolgende eeuwen.

historische waarde

Burgerlijke panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijke panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Interieurelementen (trap, vloer, stucwerk, ... ) uit latere periodes getuigen van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis De Zonne

Hoogpoort 27 (Gent)
Het huis met zijn 19de-eeuwse lijstgevel is het resultaat van een hele bouwevolutie die begint in de 13de eeuw.