Beschermd monument

Burgerhuis met trapgevel

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden
ID: 10294   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10294

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

Het burgerhuis is beschermd als monument.Waarden

Huis beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte door zes zuilen verdeeld in drie beuken, verbonden door spitsbogen, als de bladkapitelen met dekplaten met kwartholprofiel en de voor Gent unieke kraagstenen zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen verbonden door spitsbogen, spitsvormige spaarbogen in zijmuren, rondboogvormige doorgangen, haardplaats, enzovoort) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. De entreehal heeft een aankleding in stucwerk met een rijke en uitgesproken 19de-eeuwse vormentaal. De bovenbouw herbergt representatieve interieurelementen (balkenlagen, binnenschrijnwerk, stucwerk, enzovoort). Interieurelementen uit latere periodes getuigen van de evoluerende smaak en bouwtraditie in de daaropvolgende eeuwen.

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren bij de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Burgerhuis met trapgevel

Hoogpoort 32 (Gent)
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, zuilen verbonden door spitsbogen, spitsvormige spaarbogen in zijmuren, rondboogvormige doorgangen, haardplaats, enzovoort) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.