Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stapelhuis Rubens-Zuid

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102944   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102944

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Langgerekt pakhuis op een L-vormige plattegrond tussen de Oudeleeuwenrui en de Spanjaardsteeg, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1850. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stapelhuis Rubens-Zuid

Oudeleeuwenrui 13 (Antwerpen)
Langgerekt pakhuis op een L-vormige plattegrond tussen de Oudeleeuwenrui en de Spanjaardsteeg, volgens de bouwaanvraag opgetrokken in 1850. Bouwheer was de ondernemer Alphonse Belpaire, die als ingenieur van Bruggen en Wegen wellicht ook instond voor het ontwerp.