Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Werf- en Vlasnatie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102946   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102946

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Natiegebouw van de Werf- en Vlasnatie, opgetrokken naar een ontwerp door de aannemer P.J. Verlinden uit 1868. De natie ontstond in 1847 uit de fusie van de aloude Werfnatie en de Vlasnatie.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Werf- en Vlasnatie

Oudeleeuwenrui 19 (Antwerpen)
Natiegebouw van de Werf- en Vlasnatie, opgetrokken naar een ontwerp door de aannemer P.J. Verlinden uit 1868. De natie ontstond in 1847 uit de fusie van de aloude Werfnatie en de Vlasnatie.