Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Traditioneel diephuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 102958   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/102958

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Traditioneel diephuis met verankerde puntgevel, te dateren in de tweede helft van de 16de eeuw of eerste helft van de 17de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Traditioneel diephuis

Oudemansstraat 19 (Antwerpen)
Traditioneel diephuis met verankerde puntgevel, te dateren in de tweede helft van de 16de of eerste helft van de 17de eeuw.