Beschermd monument

Opgaande populier bij vierschaar

Beschermd monument van 12-06-2001 tot heden
ID: 10296   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10296

Besluiten

Populier
definitieve beschermingsbesluiten: 12-06-2001  ID: 3734

Beschrijving

De populier op het kruispunt van de wegen Vierschaar, Moeielos en Vollander te Strijpen is beschermd als monument.


Waarden

De populier bij de Vierschaar, op de Vollanderkouter, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

wetenschappelijke waarde

De Populus x canadensis 'Marilandica' heeft een respectabele stamomtrek van 458 centimeter. Voorzichtig kan gesteld worden dat deze boom tussen de 60 en 90 jaar oud is. De levensverwachting van deze kloon is hoger dan van de meeste andere Euramerikaanse populieren.
De 'Marilandica' is een zeer oude populierenkloon, die in Vlaanderen veel werd aangeplant, maar die nu verdrongen is door meer productieve klonen. In Vlaanderen is hij onder meer gekend in de volksmond als onder andere 'Vrouwelijke Gek', 'Gentenaar' en 'Achtkanter' omwille van de lijsten op de jonge, krachtige scheuten.

sociaal-culturele waarde

Gezien zijn inplanting boven op de heuvelrug is hij van heinde en verre een belangrijk herkenningspunt voor de mens in het landschap. Hij staat immers als een "landmark" sinds mensenheugenis 60 meter boven de zeespiegel hoog op de Vollanderkouter boven de beekvalleien van de Zwalm, Traveinsbeek en Molenbeek.

historische waarde

De Populus x canadensis 'Marilandica' werd aangeplant op de Vollanderkouter.
Hij staat op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samen komen.
Van de eigenlijke vierschaar, namelijk een plaats waar de vierschaar bijeenkomt in een vierkant van vier banken waarbinnen recht wordt gesproken, is er niets zichtbaar overgebleven. Omdat het blijkbaar de gewoonte was om recht te spreken op een lommerrijke beboomde plaats, is de aanwezigheid van een boom nog het enige overblijvend element dat hier verwijst naar de vierschaar .

Aanduiding van

Is de bescherming van

Opgaande populier bij vierschaar op Vollanderkouter

Moeielos zonder nummer, Vierschaar zonder nummer, Vollander zonder nummer (Zottegem)
Een Marilandicapopulier (Populus x canadensis 'Marilandica') van maximum 150 jaar oud staat boven op de heuvelrug van de Vollanderkouter te Strijpen en vormt er een belangrijk herkenningspunt in het landschap. Hij staat op een plaats waar vroeger de vierschaar gehouden werd voor de ingezetenen van omliggende parochies en waar oude wegen samen komen.