Beschermd monument

Burgerhuizen

Beschermd monument van 17-03-2009 tot heden
ID: 10297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10297

Besluiten

Middeleeuwse stenen
definitieve beschermingsbesluiten: 17-03-2009  ID: 4587

Beschrijving

De twee burgerhuizen zijn beschermd als monument.Waarden

Huis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Zowel de proporties van de kelderruimte door drie zuilen en een muurtje in twee beuken verdeeld als de polygonale bladkapitelen met achtzijdige dekplaat met kwartholprofiel en de kraagstenen, eveneens polygonaal, zijn uitermate decoratief en getuigen van het esthetisch aanvoelen en smaakoordeel van de 13de-eeuwse gebruikers. Verbouwingen van de 16de tot 19de eeuw getuigen van de wijzigende artistieke smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen. De interieurs dateren van de 18de (trappaal) en 19de eeuw (empiresalon).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, kraagstenen, zuilen, toegang en trapconstructie van op de openbare weg) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw. Sporen in de rechterbeuk wijzen op een ouder gewelf in Doornikse steen voor de plaatsing van het bakstenen kruisgewelf steunend op kraagstenen in Doornikse steen. Aan de oostzijde van de voorgevel situeert zich de oorspronkelijke ingang. In de oostmuur bevindt zich nog de originele haard waarvan de kraagstenen als steun voor de schouwmantel nog bewaard zijn. In het tweede vak van dezelfde muur is een (kaars)nis aanwezig. De toegang tot de achterliggende kelder in de oostelijke beuk is nog origineel. Verbouwingen van de 16de tot 19de eeuw getuigen van de wijzigende smaak en bouwtraditie van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen. De interieurs dateren van de 18de (trappaal) en 19de eeuw (empiresalon).

historische waarde

Burgerlijk pand getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse erfachtige lieden in de 13de eeuw die betrokken waren in de internationale handel. Het gebruik van Doornikse kalksteen wijst op de grote handel van deze steen via de Schelde, de levensader van het middeleeuwse Gent. De gedeeltelijke bewaring van de erfmuur langs de Werregarenstraat is uitzonderlijk.

sociaal-culturele waarde

Burgerlijke panden getuige van de macht en het aanzien van de stedelijke Gentse handelselite in de 13de eeuw. Verbouwingen van de 16de tot 19de eeuw getuigen van de voortzetting van de bewoning door én wijzigende smaak van de Gentse elite in de daaropvolgende eeuwen.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Hoogpoort 41 (Gent)
Het huis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, kraagstenen, zuilen, toegang en trapconstructie van op de openbare weg) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.


Burgerhuis

Hoogpoort 43, 45, 47, 49 (Gent)
Het burgerhuis gaat terug op een meerlagig middeleeuws pand opgetrokken uit Doornikse kalksteen met een constructiemethode (Opus Incertum, kraagstenen, zuilen, toegang en trapconstructie van op de openbare weg) en vormentaal (decoratieve kapitelen) eigen aan de 13de eeuw.