Vastgesteld landschapsatlasrelict

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Vastgesteld landschapsatlasrelict van tot heden

ID
10301
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/10301

Besluiten

Hallerbos, Lembeekbos en Maasdalbos
vaststellingsbesluiten: 04-01-2013  ID: 5092

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van vaststellingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het gebied Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos is vastgesteld in de landschapsatlas.Waarden

natuurwetenschappelijke waarde

Het Hallerbos en het Lembeekbos herbergen een rijke fauna en flora (waardevolle bosvegetatie), vooral in de brongebieden en beekvalleitjes, en hebben ook dendrologische waarde. Ook buiten deze bossen zijn er natuurwetenschappelijke waarden, vooral in de bronzones en beekvalleien. De ankerplaats omvat een geologische overgang van het Massief van Brabant in de Zennevallei, naar heuvelruggen van de Formatie van Brussel en een bedekking door leem tijdens het Quartair. Deze geologische doorsnede kan gevisualiseerd worden in verschillende groeves en ontsluitingen – geosites - in de ankerplaats.

historische waarde

Het Hallerbos is een restant van het grote Kolenwoud maar het werd na het einde van de 18de eeuw gesplitst van het Zoniënwoud. Het was eeuwenlang eigendom van de adel, sinds 1652 van de familie Arenberg. Na het einde van de 18de eeuw ontwikkelde zich ten westen van het Kapittelbos een nieuwe concentratie bewoning. De vorm van inplanting van de bewoning langsheen de weg midden het vroegere bos wijst op een ontginningproject van begin 19de eeuw dat nadien niet verder is uitgegroeid. Tijdens de Eerste Wereldoorlog rooide het Duitse leger het gehele bos, enkel de jonge bomen bleven staan. Na de oorlog werd het bos staatseigendom en werd het in 1932 herbebost, de meeste bestanden zijn dus niet ouder dan 80 jaar. Het Lembeekbos omvat een voorbeeld van interbellumaanleg: het wordt doorsneden door een brede vista die vertrekt vanaf een kasteelvilla op het hoogste punt van het domein. Het voormalige kasteelpark van Lembeek werd aangelegd in het begin van de 17de eeuw bij de bouw van het kasteel, waarvan de fundering nog aanwezig is. De dorpskern van Lembeek vertoont nog veel sporen van de 19de-eeuwse herinrichting van het dorpsplein.

esthetische waarde

Het Hallerbos is een bos met heel wat ondergroei en variatie. Begin mei kleuren duizenden hyacinten de bodem van het Hallerbos blauw, wat een bijzondere aantrekkingskracht uitoefent op wandelaars. De oude beukenbestanden in Lembeekbos, het bewogen reliëf en de grote vista vanaf het kasteel geven het gebied een bijzondere esthetische waarde. Het voormalige kasteelpark in de Zennevallei bezit nog een groot aantal elementen uit de verschillende perioden van parkaanleg, zodat, vooral in het westelijk deel, de parkstructuur duidelijk blijft.

sociaal-culturele waarde

De dorpskern van Lembeek getuigt, met de site van het kasteel, van de ontwikkeling die het dorp de afgelopen eeuwen meemaakte. Elk jaar, op paasmaandag trekt de Soldatenprocessie door Lembeek en de omliggende gemeenten. Deze eeuwenoude Sint-Veroonmars is de enige militaire processie in Vlaanderen die zich mag beroepen op een eeuwenoud bestaan. Centraal gegeven in de processie vormt het zilveren schrijn met daarin de overblijfselen van Sint-Veroon, patroonheilige van de gemeente.

ruimtelijk-structurerende waarde

De Zennevallei vormt de overgang van het Pajottenland naar de Brabantse Ardennen. De deels beboste hellingen en heuvelruggen ten oosten van de vallei vormen belangrijke structurerende elementen voor het landschap in dit gebied.


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hallerbos - Lembeekbos - Maasdalbos

Dworp (Beersel), Buizingen, Halle, Lembeek (Halle)
Het gebied herbergt het typische landschap van de ‘Brabantse Ardennen’, gekenmerkt door een golvende topografie met beekvalleien en boscomplexen, een beperkt aantal vergezichten begrensd door het reliëf, vegetatie en bebouwing, complexe verweving van open ruimten en bebouwing en geïsoleerde bossen. Het Pajottenland in het westen is zacht golvend en vruchtbaar met een afwisseling van open veld op de droge ruggen. In de valleien bevinden zich de weiden en beemden, onderbroken met populierenrijen, hagen en knotwilgen. Tussen Zenne en Zoniën komen de steile zandhellingen voor, gedomineerd door de vele uitgestrekte bossen. Het gebied omvat naast een verscheidenheid aan elementen en patronen van landgebruik eveneens heel wat bouwkundig erfgoed.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.